۲۱ مرداد ۱۳۹۶

غذای اصیل ایرانی در گذر زمان

کباب یکی از غذاهایی است که نمی‌توان برای آن تاریخ شروعی در نظر گرفت. اگر تکه‌های گوشت برشته‌شده روی آتش را به‌عنوان کباب در نظر بگیریم کباب یکی از اولین غذاهای مورداستفاده انسان بوده است؛ اما کباب به شکل کنونی آن‌یکی از غذاهای ویژه ایرانی است که در تمام دنیا به نام ایران شناخته می‌شود. همان‌طور که استیک غذای محبوب اکثر اروپاییان برای سفر در طبیعت است چلوکباب نیز غذای محبوب ایرانیان برای پیک‌نیک است و اکثر افراد کباب را به‌عنوان محبوب‌ترین غذا معرفی می‌کنند.