۱۸ مرداد ۱۳۹۶

سرنوشت پیتزا در کشور مادری‌اش

اگر به تاریخچه غذاهای ملل مختلف علاقه داشته باشید یا خیلی پیتزا دوست داشته باشید و درباره آن جستجویی کرده باشید متوجه می‌شوید که پیتزا تکامل‌یافته نان‌های قدیمی است. در زمان قدیم به دلیل نبودن تنوع در مواد غذایی و قحطی‌های مختلف نان را ه همراه موادی مانند تکه‌های سبزی‌ها و سیر در آن طبخ می‌کردند تا نان بدون خورشت مزه خوبی داشته باشد.