۱۰ خرداد ۱۳۹۶

ازکجا گوشت خوب و خوشمزه را بشناسیم؟

گوشت قرمز که مصرف عمده انسان است باید ترد و آبکی و دارای رنگ قرمز تیره باشد.زیاد خشک نبوده و همچنین آثار خون‌روی رگ‌ها و ماهیچه‌ها وجود نداشته باشد. ماهی باید دارای پوستی شفاف و ارتجاعی بوده و همچنین آب‌شش قرمزی داشته باشد. گوشت مرغ یا بوقلمون باید ترد و آبکی بوده و آثار کبودی روی آن نباشد و گوشت پرندگان هم باید صاف و براق باشد.