منوی دسر

پس از قدم زدن روی شن‌های ساحل یک میان وعده کامل و مقوی می‌تواند بسیار نشاط‌آور باشد. دسرهای متنوع و لذیذ هیراد در کنار نوشیدنی‌های مختلف یک میان‌وعده کامل و سالم را تشکیل می‌دهد.

ردولوت


چیزکیک

چیزکیک زبرا


چیزکیک نوتلا

کیک براونی


پای سیب

کیک شکلاتی


تیرامیسو